Υπογραφή σύμβασης για το έργο “Ανάπλαση Οδού Πανταζίδου και σύνδεσή της με την Πλατεία Ορεστιάδας”

Υπογράφηκε την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Οδού Πανταζίδου και σύνδεσή της με την Πλατεία Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 446.505,65 €

Το έργο είναι  συνολικού προϋπολογισμού 446.505,65€ εκ των οποίων 86.420,45€ είναι ο ΦΠΑ με την χρηματοδότηση του έργου να προέρχεται κατά  190.156,00 € από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 256.349,65 € από πόρους του Δήμου.

Με το έργο προβλέπεται η ανακατασκευή πεζοδρομίων καθώς και η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και δενδροφύτευση στο:

  • O.T. 31 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της κεντρική πλατείας και της οδού Σκρα.)
  • Ο.Τ. 35 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της κεντρική πλατείας και της οδού Σκρα.)
  • Ο.Τ. 30 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της οδού Εμ. Ρήγα και της κεντρική πλατείας)
  • Ο.Τ. 34 (επί της οδού Αθ. Πανταζίδου, μεταξύ της οδού Εμ. Ρήγα και της κεντρικής πλατείας
  • Ο.Τ. 30 (πεζοδρόμιο επί της οδού Εμ. Ρήγα, μεταξύ των οδών Αθ. Πανταζίδου και Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά μήκος της Αθ. Πανταζίδου, από Εμ. Ρήγα έως Σκρα , προβλέπεται η επίστρωση με πλάκες φυσικού γρανίτη και θα τοποθετηθούν έξυπνα ηλιακά παγκάκια, φωτιστικά σώματα, προκατασκευασμένα καθιστικά μήκους 3,5 μέτρων καθώς και προκατασκευασμένα καθιστικά κυβοειδούς μορφής.

Πηγή: gatzoli.gr

Tags

Κοινοποίηση