Σπύρος Τσιλιγγίρης: «Σπίτι μου»: σε εφαρμογή το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων σε 10.000 νέους ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών

Μπήκε σε εφαρμογή από χθες Δευτέρα 3 Απριλίου το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων σε 10.000 νέους ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών που εντάσσεται στην στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης «Σπίτι μου».

  • Τα δάνεια αυτά  θα είναι άτοκα για τρίτεκνους και πολύτεκνους και όσους αποκτήσουν  τρίτο παιδί  κατά τη διάρκεια αποπληρωμής ή χαμηλότοκα, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς, για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
  • Οι δικαιούχοι  πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης (16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για ζευγάρι συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).
  • Τα επιλέξιμα ακίνητα είναι κατοικίες εμπορικής αξίας έως 200.000 ευρώ, εμβαδού έως 150 τ.μ. και παλαιότητας τουλάχιστον 15 ετών, εντός οικιστικής περιοχής. Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα 30 έτη ενώ μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Επίσης   δεν επιτρέπεται να ζητηθεί εγγύηση τρίτου για τη χορήγηση του δανείου, το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα φακέλου για κάθε δυνητικό δανειολήπτη, ενώ το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά του ν. 128/1975 η οποία σήμερα είναι 0,12%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Πηγή: xanthinews.gr

Tags

Κοινοποίηση