Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαμαντής Παπαδόπουλος καλει σε Τακτική Συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας στηv Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 13.02.2024 και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση μεταφοράς των ταμειακών υπολοίπων και των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας -Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.» & της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης; Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας – ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.» σε Τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς και έγκριση κλεισίματος των τραπεζικών λογαριασμών τους.
  2. Έγκριση αιτήσεων παραίτησης του Κωνσταντίνου Κάκου του Σταύρου από συμφωνητικά εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του Δήμου Ορεστιάδας.
  3. Έγκριση αίτησης παραίτησης του Ηλία Ψειράκη του Θεμιστοκλή από το συμφωνητικό εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Σπήλαιο του Δήμου Ορεστιάδας
  4. Έγκριση συνδιοργάνωσης της 2ης Τετρακίνητης Hobby Βόλτας στον Βόρειο Έβρο από τον Δήμο Ορεστιάδας και την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΚΛΑΜΠ Έβρου», που θα πραγματοποιηθεί στις 08-10.03.2024,
  5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρίθμ. 1/2024 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας για 6 μήνες το ανώτερο”
  6. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας”
  7. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας”
  8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας»
  9. Έγκριση κίνησης εκτός ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας του ΚΗΙ 8560 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ορεστιάδας.
  10. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Tags

Κοινοποίηση