Δήμος Νέστου: Εγκρίθηκε έργο προϋπολογισμού 5.400.000 ευρώ για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων

Το έργο αφορά στο εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων τ.δ. Ν. Καρυάς-Ποιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει

Ένα μεγάλο έργο εγκρίθηκε για τη ΔΕΥΑ Νέστου, συνολικού προϋπολογισμού 5.400.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 6.696.000 με ΦΠΑ, καθώς με την με αρ. πρωτ. 41432/339/18-4-2023 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η Υπαγωγή Ωφελούμενων Φορέων στο υποέργο «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».

Το έργο αφορά στο εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων τ.δ. Ν. Καρυάς με σύστημα αναρρόφησης-κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης του τ.δ. Ν. Καρυάς του Δ. Νέστου. Η πράξη αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία των έργων διάθεσης λυμάτων της περιοχής με σύστημα αναρρόφησης.

Συγκεκριμένα, αφορά στο δίκτυο αναρρόφησης, στο νέο αντλιοστάσιο αναρρόφησης Ν. Καρυάς, στα φρεάτια του δικτύου αναρρόφησης, στο σύστημα αυτοματισμών που περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου του αντλιοστασίου, το σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων-βαλβίδων αναρρόφησης και στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και στην κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης του τ.δ. Ν. Καρυάς του Δ. Νέστου, δηλαδή στις ιδιωτικές συνδέσεις.

Πηγή: kavalapost.gr

Tags

Κοινοποίηση